Historie klubu

K založení Tatranu došlo r. 1921 při druhé schůzce fotbalových nadšenců v hostinci u Počepických v Nádražní ulici. Podnět k založení dal Jiří Děpolt, který v r. 1921 přišel do Sedlčan a hned po svém přichodu začal s několika přáteli připravovat založení SK. Prvním předsedou klubu se stal Leo Konig, nájemce dvora, jednatelem byl Jiří Děpolt, který byl i jedním z prvních sedlčanských fotbalistů. Není přesně známo, kteří další lidé ve výboru SK pracovali.

 

Předseda klubu Konig daroval klubu pozemek pro hřiště. Bylo to pole u sokolovny, v místech dnešních tenisových kurtů Sokola Sedlčany. Rovněž branky byly pořízeny pravděpodobně z prostředků L. Koniga a zhotoveny byly ve stavitelském podniku u Dušků. Postavení branek, lajnování a další práce na novém hřišti samozřejmě obstarali hráči sami.

 

Výstroj hráčů byla velmi nedokonalá a nestejná. Opatřili si jí hráči z vlastních prostředků. Byly to světlé košile, tmavé trenky (nestejné barvy) a kopačky, vlastně vysoké boty, jaké kdo sehnal. Rovněž punčochy a chránítka byly velmi primitivní, většinou domácí výroby.