Začínáme znovu trénovat

[7. 5. 2020 9:56:36]
Začínáme znovu trénovat

Výbor fotbalového oddílu projednal současnou situaci ohledně možnosti sportovních aktivit a rozhodl, že od 11. května 2020, je při dodržení níže uvedených podmínek opět možné pořádat dobrovolné tréninky všech mužstev (rozpis). Výbor zatím neschválil možnost hraní zápasů s jinými oddíly a k danému tématu se vrátí na některé z dalších schůzí a rozhodne s přihlédnutím k dalšímu vývoji.

Podmínky pro tréninky od 11. května 2020


-         Účast na tréninku je zcela dobrovolná.

(Není potřeba udávat důvod neúčasti a po návratu do tréninkového procesu by trenéři tyto hráče neměli nijak viditelně znevýhodňovat.)

 

-         Na trénink smí pouze zjevně zdravý hráč.

(Pokud trenér usoudí, že není zcela v pořádku (kašel, rýma, atd.), nepustí ho tam a může ho kdykoliv poslat ze hřiště pryč a informovat rodiče.)

 

-         Rodiče a další osoby nevstupují do prostoru hřiště (ani k zábradlí kolem UMT).

(Na hřiště mohou pouze sportovci, členové realizačních týmů a v případě nutnosti funkcionáři klubu - např. správce. Ostatní se zdržují mimo areál, případně v prostoru vstupu.)

 

-          Využívat šatny a sprchy je zakázáno, WC možno využívat, ale vždy jednotlivě. (Hráči se na trénink dostaví už převlečení do sportovního oblečení.)

 

-         Na hřišti může být maximálně 100 lidí.

 

-         Vyzvednutí i úklid pomůcek a míčů obstarává trenér. Na hřišti bude k dispozici dezinfekce na tréninkové pomůcky, jejíž použití po trénincích zajišťují trenéři ve spolupráci se správcem.

 

-        Trenéři povedou evidenci, kdo se jednotlivých tréninků zúčastnil.  

 

 

Zpět na články »